Regler

Slik får dere poeng

Poengberegning

Hvem kan delta?

Haikeligaen er åpen for alle som ønsker, og det er ikke noe krav om medlemskap i KFUK-KFUM-speiderne.

Laget kan bestå av inntil 8 personer. Unntak er for barnehager, som kan ha med så mange de ønsker på laget.

Deltakerne må minimum registreres med fornavn.

Barn i familieklassen må registreres med fødselsår.

Det skal alltid være med minst 3 fra laget for at turen skal gi poeng.

For familier må det i tillegg alltid være med minst ett barn (født etter 2003) på turen.

En person kan være medlem av flere lag, men en person kan bare registreres som deltaker på ett lag ved en tur.

Ansatte i KFUK-KFUM-speiderne og Tyde NUF kan delta på lag i Haikeligaen, men disse lagene vil ikke bli premiert.

Hvilken klasse skal vi registrere oss i?

Er det deltakere med ulik alder på samme lag, stiller dere i den klassen flest hører til aldersmessig. Vil dere delta i familieklassen skal det alltid være med minst ett barn på turen (født etter 2003). Lag med bare voksne stiller i roverklassen.

Barnehager stiller i egen klasse, og en enkelt barnehage kan ha flere lag.

Hva er en tur?

En tur som kan registreres i haikeligaen er en tur som i all hovedsak foregår ute i naturen, i utmark. Det kan være i skogen, på fjellet, eller på sjøen. Men man trenger ikke reise langt avgårde.

Minste tur som kan registreres er 1 km.

Går man for eksempel fra et boligområde til skogen kan også den delen av turen registreres. På den annen side vil ikke deltagelse i 17. mai toget telle som tur.

OBS! En tur må registreres senest 14 dager etter avslutning for å telle med.
Siste mulige registreringsdag 2016 er 7.desember

 

Om overnatting ute

Overnatting ute kan registreres og gir poeng så lenge man forholder seg til reglene i allemannsretten. Haikeligaen gir ikke poeng for mer enn fire netter ute i løpet av en og samme tur.

Overnatting under åpen himmel eller telting er tillatt i utmark, men ikke nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte, uten tillatelse fra grunneier. Skal du ligge mer enn to døgn på samme sted, må grunneieren også gi tillatelse.

Hvem kan registreres som gjest?

En gjest er en person som laget inviterer med på tur.

En som er med i speideren kan ikke være gjest på noens haikeligalag. (Gjelder medlemmer i både Norges speiderforbnd og KFUK-KFUM-speiderne).

Man kan ikke delta på et haikeligalag og være gjest på turer med et annet lag.

For å registrere gjester må det være laget selv, eller gruppa laget tilhører som arrangerer turen. Presisering 21.01.15: Det er laget selv som må ha invitert gjesten med på tur. En gjest kan kun registreres som gjest på et lag pr. tur.

Om laget deltar på tur f.eks. med skolen som arrangør, kan man ikke registrere gjester.

Instagram

Hvert lag velger sin egen emneknagg som kan brukes av alle på laget. For at et bildet skal vises på haikeligaen.no  må bildet merkes med #lagknagg, #haikeligaen og #kmspeider og publiseres på en åpen instagramprofil.

Husk at det ikke er lov å legge ut bilder av andre uten deres samtykke. For barn under 15 år er det foresatte som gir samtykke. Det kan også bli fine bilder av både detaljer, og landskap som ikke identifiserer enkeltpersoner.

Til slutt

En speider er ærlig og pålitelig. Det gjelder også i Haikeligaen. Konkurransen er basert på tillitt og vi oppfordrer alle til å registrere turene sine så riktig som mulig.

Har dere spørsmål, ta kontakt på post@kmspeider.no